Menu

Soukan metroasema

Länsimetron ensimmäinen osuus Ruoholahdesta Matinkylään on juuri valmistunut. Länsimetron jatke kattaa välillä Matinkylä – Kivenlahti viisi asemaa seitsemän kilometrin pituisella ratalinjalla: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Valmistuessaan metro tulee palvelemaan noin 170 000 päivittäistä matkustajaa. ALA vastaa Soukan, Espoonlahden ja Kivenlahden asemien suunnittelusta. Metrotunnelien louhintatyöt alkoivat syystalvella 2014 ja rakennusurakat vuonna 2017.

Soukka on 60-luvun utopia. Modernin teknokratian ja luonnon symbioosi, jonka ytimenä on kansikaupunkifragmentti. Soukan metroasema juhlii modernismia, täsmällisyyttä ja terävyyttä. Aseman sisäänkäyntipaviljongit ovat ehdottomia. Jokainen nurkka ja kulma on veitsente­rävä. Jokainen pinta on paperin ohut. Pinnoilla on modernismin perinteiden mukaisesti väri, muttei materiaalin tuntua. Sävyt ovat häpeilemät­tä trendikkäitä. Soukan ikääntyessä ne muistuttavat menneestä 2020-luvusta.

Yläkartanontien sisäänkäynti
Soukantorin lippuhalli
Soukantorin sisäänkäynti
Pienoismalli
Kuva: Minna Alantie
Kuva: Indav Oy / Timo Kauppila

NIMI: Soukan metroasema

LAJI: Toimeksianto, 2013

TILANNE: Rakenteilla

SIJAINTI: Espoo

TILAAJA: Länsimetro

OHJELMA: Maanalainen metroasema, jossa kaksi sisäänkäyntipaviljonkia, yhteensä 18 600 m²

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Petteri Littu, Eva Geitel, Toni Laurila, Jorge Rovira, Mikael Rupponen, Anders Jönsson, Erica Österlund, Miguel Silva, Marlène Oberli-Räihä, Mikko Kilpeläinen, Niklas Mahlberg, Chris, Morris, Prisca Pannone ja Tiina Juuti

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Sweco PM (rakennuttajakonsultti), CJN Arkkitehtitoimisto (koordinaattori), Finnmap Infra, Rockplan, WSP Finland, Sipti ja Saanio & Riekkola (rakennesuunnittelu), Pöyry Finland (rata- ja kalliosuunnittelu), Granlund ja Ramboll Finland (LVIA), Tauno Nissinen, Niemistö ja Granlund (sähkösuunnittelu)