Menu

Aalto-yliopiston päärakennus Dipoli

Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden alun perin Ylioppilaskuntatalokseen rakennuttama Dipoli siirtyi vuodenvaihteessa 2013-2014 Aalto-yliopistokiinteistöjen omistukseen ja se on nyt peruskorjattu Aalto-yliopiston uudeksi päärakennukseksi. Dipoliin tulevat jatkossa sijoittumaan yliopiston hallinto ja yhteiset palvelut. Rakennus tulee silti edelleen toimimaan myös yliopiston suurten luentotilaisuuksien ja tärkeimpien opiskelijajuhlallisuuksien näyttämönä. Myös yliopiston yhteistyökumppanit pääsevät esille Dipolissa. Rakennuksen ravintolat palvelevat koko yliopistoyhteisöä.

Peruskorjaushankkeen puitteissa on uusittu Dipolin koko talotekniikka. Remontissa korostuivat toisaalta uudet työnteon ja oppimisen tavat, toisaalta Raili ja Reima Pietilän suunnitteleman, vuonna 1966 valmistuneen uniikin, kokeellisen rakennuksen alkuperäiset suunnitteluratkaisut ja suojeluarvot. Talon kaikista toimisto- ja työskentelytiloista tehtiin yhteiskäyttöisiä. Lisäksi Dipolissa hyödynnetään uutta digitaalista ympäristöä. Pewruskorjatusta rakennuksesta on pyritty luomaan koko yliopistoyhteisön yhteinen kohtaamispaikka.

Pietilät saivat Otaniemen kampusalueen reunalla sijaitsevan rakennuksen suunnittelutehtävän voitettuaan vuonna 1961 järjestetyssä kilpailussa jaetun toisen palkinnon ehdotuksellaan ”Luolamiesten häämarssi”. Viimeiset 20 vuotta ennen peruskorjausta Dipoli toimi kokous- ja kongressikeskuksena.

Kuva: Marc Goodwin
Kuva: Marc Goodwin
Kuva: Marc Goodwin
Kuva: Marc Goodwin
Kuva: Marc Goodwin
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Marc Goodwin
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo
Alkuperäinen pienoismalli, kuva: Simo Rista

NIMI: Ylioppilaskuntatalo Dipoli / Aalto-yliopiston päärakennus

LAJI: Toimeksianto, 2014

TILANNE: Peruskorjaus käynnissä, arvioitu valmistuminen keväällä 2017

SIJAINTI: Espoo

TILAAJA: Aalto-yliopistokiinteistöt

OHJELMA: Toimistotilaa, ravintolatilaa, auditorio, neuvotteluhuoneita, luentosaleja, avointa tilaa, jne., yhteensä 10 000 m²

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Toni Laurila, Pekka Sivula, Lotta Kindberg, Mirja Sillanpää, Tiina Juuti, Simo Nuojua ja Marlène Oberli-Räihä

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Workspace (työympäristösuunnittelu), Creadesign (palvelumuotoilu), Kristo Vesikansa (rakennushistoria ja -suojelu), Projectus Team (talotekniikka), Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala (palotekninen konsultointi)

ALKUPERÄINEN SUUNNITELMA: Raili & Reima Pietilä, 1966