Menu

ALA tekee kunnianhimoista arkkitehtuuria keskittyen kulttuurirakennusten, vaativien peruskorjauskohteiden ja terminaalirakennusten suunnitteluun sekä kaavoitushankkeisiin. Hankkeisiin haetaan aina tuoreita näkökulmia ja yllättäviäkin innovatiivisia ratkaisuja. Suunnittelussa intuitiivinen yhdistyy analyyttiseen, käytännöllinen ylelliseen ja rationaalinen tunteelliseen. Toimiston perustivat vuonna 2005 Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston. Tänä päivänä osakkaina jatkavat Grönholm, Nousjoki ja Woolston. Heidän lisäkseen ALA työllistää 45 arkkitehtia, sisustusarkkitehtia, opiskelijaa ja muuta henkilökunnan edustajaa.

ALA on voittanut yli kaksikymmentä kilpailupalkintoa tai muuta tunnustusta projekteistaan useassa eri maassa ja toimiston töitä on julkaistu laajalti kotimaisessa sekä kansainvälisessä arkkitehtuurimediassa. Toimiston mittavimmat toteutetut hankkeet ovat Helsingin keskustakirjasto Oodi ja Teatteri- ja konserttitalo Kilden Kristiansandissa, Norjassa. ALA:n muita merkittäviä valmistuneita töitä ovat Tampere-talon yhteyteen valmistunut Courtyard by Marriott -hotelli, Kuopion kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus, Lappeenrannan uusi kaupunginteatteri, Aalto-yliopiston Dipoli-rakennuksen peruskorjaus, Länsimetron Aalto-yliopiston ja Keilaniemen metroasemat sekä Suomen Intian suurlähetystön peruskorjaus. Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi sisäänkäyntirakennus aukesi yleisölle joulukuun 2021 alussa.

Parhaillaan rakennusvaiheessa olevia hankkeitamme ovat esimerkiksi kolme Länsimetron toisen vaiheen asemaa Kivenlahdessa, Espoonlahdessa ja Soukassa sekä Tapahtumakeskus Satama Areena Kotkassa. Lisäksi suunnittelemme muun muassa uutta yliopistokirjastoa Lyoniin ja kauppakorkeakoulun laajennusta Tallinnaan ja korjaamme Suomen Rooman-instituutin käytössä olevaa Villa Lantea.

Rakennussuunnittelun ohella ALAn osakkaat ovat opettaneet niin Suomessa kuin Columbia Universityssä ja Washington University in St. Louisissakin. Toimiston osakkaille myönnettiin Rakennustaiteen valtionpalkinto vuonna 2012.

Lataa PDF-muotoinen toimistoesittely

Kaikki ALAn projektit suunnitellaan kolmiulotteisina tietomalleina. Mallia hyödynnetään määrien, tilavuuksien ja kustannusten hallinnassa sekä hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. ALA käyttää tietotekniikkapohjaista työympäristöä myös kaikkiin hallinnollisiin tehtäviin. Toimistolla on uusimmat työasemat täydellisine ohjelmistoineen, mallinrakennuspaja 3D-tulostimineen, kattava ammattikirjasto, laaja materiaaliarkisto, koulutettu henkilökunta sekä selkeät työ- ja laatujärjestelmät projektien tehokkaaseen ja turvalliseen hallintaan sekä tiedon jakamiseen muiden suunnittelijoiden kanssa nykyisten standardien mukaisesti.

Toimiston työskentelytapa voidaan jakaa kahteen pääosaan: Projektien alussa tehdään analyysi, jonka avulla hahmotetaan asiakkaan ja ympäristön lähtökohtien muodostama kokonaisuus, eli tehtävän varsinainen haaste ja ydin. Tämän jälkeen aloitetaan suunnitteluvaihe, jossa tuotetaan määritettyyn haasteeseen sopivin vastaus, luovasti ja ennakkoluulottomasti.

Toimimme tiukan kustannus- ja aikatauluraamin puitteissa tehokkaasti ja ennakkoluulottomasti kunkin toimeksiannon ehdoilla. Yhteispeli, työskentelykulttuurin avoimuus, sekä osallistuva suunnittelu ovat itsestään selvä perusta työllemme. Toimiston kaikki osakkaat osallistuvat hankkeiden kehittämiseen. Myös kaikkien työryhmän jäsenten edellytetään tuovan panoksensa luovaan prosessiin. Tarvittaessa konsultoidaan toimiston suomalaisia ja ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita.