Menu

Viron kansallismuseo

Viron uusi kansallismuseo sijaitsee Tartossa, alkuperäisenä museorakennuksena toimineen, ennen neuvostomiehitystä rakennetun Raadin kartanon läheisyydessä. Museon tontti sijoittuu jättömaalle järven, lammen, moottoritien ja vanhan kiitoradan väliin.

Ehdotus perustuu ajatukselle vahvasta symbolisesta ja veistoksellisesta arkkitehtuurista, joka huomioi niin käyttäjien tarpeet kuin hankkeen tiukan budjettiraaminkin. Museon tilaohjelma jakaantuu kahteen rakennusosaan: näyttelytiloihin ja hallintorakennukseen. Näyttelytilat sijoittuvat puhdaslinjaiseen valkobetonirakennukseen, jonka ulkomuotoa hallitsevat veistoksellinen lasijulkisivu sisäänkäynteineen järven puolella ja katettu ulkoilma-auditorio etelässä. Monumentaalinen rakennus on tyyliltään ajaton. Sen visuaalisesti puhtaan ilmeen mahdollistaa arkkitehtuuriltaan sallivampi hallintorakennus, jonka lasijulkisivut toimivat taustapintoina niin näyttelymainoksille, kylteille kuin mahdollisille tapahtumalavasteillekin. Museorakennuksen kahta osaa yhdistää tunneli.

Katokseksi järven ylle kaartuva lännen puoleinen lasijulkisivu muodostaa vahvan visuaalisen elementin tielle päin. Maantasolla on jätetty riittävästi tilaa niin sisäänkäynneille kuin rantaviivaa seuraavalle kävelyreitillekin.

Sen sijaan, että suunnitelmaan olisi sisällytetty erillisiä julkisia toimintoja ulkotilaan, on kaikille avoin ulkoauditorio liitetty kiinteäksi osaksi näyttelyrakennuksen arkkitehtuuria rakennusosien väliin. Tarkoituksena on ollut näin avata museo myös niille käyttäjille, jotka eivät vieraile näyttelyissä. Epämuodolliset ja muodolliset kokoontumiset, konsertit, elokuvanäytännöt, luennot ynnä muut tapahtumat voidaan järjestää säästä riippumatta sekä katsomon että näyttämön kattavan kankaisen katosrakennelman suojassa.

NIMI: Viron kansallismuseo

LAJI: Avoin kansainvälinen kilpailu, 2006, 2. palkinto

TILANNE: Kilpailu päättynyt

SIJAINTI: Tarto, Viro

TILAAJA: Viron kulttuuriministeriö, Viron kansallismuseo

OHJELMA: Galleries and administrative facilities, 28,600 m² total

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Ville Haimala, Auvo LIndroos, Niklas Mahlberg, Pauliina Rossi, Pekka Sivula, Erling Sommerfeldt ja Risto Wikberg

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Mikko Teräsvirta (museologia), Klaus Stolt (pienoismalli)