Menu

Norjan Suomen suurlähetystö

Norjan Suomen suurlähetystö sijaitsee Helsingin Eirassa. Vuonna 1964 valmistuneen lähetystörakennuksen ovat suunnitelukilpailun tuloksena suunnitelleet voittaneen ehdotuksen piirtäneet norjalaiset arkkitehdit Eyvind Retzius ja Svein Bjoland. 4-kerroksinen lähetystörakennus jakaantuu toimisto-, vastaanotto- ja asuintiloihin.

ALAn toimeksiantona oli rakennuksen päivittäminen vastaamaan tämän päivän teknisiä, esteettisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Myös tilojen muuttamiseen esteettömiksi sekä yleiseen asiakasviihtyvyyteen on kiinnitetty huomiota. Toimeksianto sisälsi myös sisustussuunnittelun. Peruskorjauksen yhteydessä lähetystön toimistopuolelle rakennettiin uusi hissi ja asennettiin uusi ilmastointijärjestelmä. Osassa tiloja painotus oli niiden entisöinnissä, osittain keskityttiin tilankäytön selkeyttämiseen ja tehostamiseen.

Photo: Ivan Brodey
Photo: Ivan Brodey
Photo: Ivan Brodey
Photo: Ivan Brodey
Photo: Ivan Brodey
Photo: Ivan Brodey
Photo: Ivan Brodey

NIMI: Norjan suurlähetystö, Helsinki

LAJI: Toimeksianto, 2013

TILANNE: Valmis, rakennus otettiin uudelleen käyttöön toukokuussa 2015

SIJAINTI: Helsinki

TILAAJA: Statsbygg

OHJELMA: Lähetystön ja viisumiosaston tilat sekä asuinhuoneistoja, yhteensä, 1 100 m²

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Anders Jönsson, Julius Kekoni, Toni Laurila, Marlène Oberli-Räihä, Pekka Sivula, Erica Österlund ja Mirja Sillanpää

YHTEISTYÖKUMPPANI: WISE Group Finland (insinöörisuunnittelu, projektinjohto)

ALKUPERÄINEN SUUNNITELMA: Retzius & Bjoland Arkitekter, 1964