Menu

Campus 2015

Sen sijaan, että toisimme uuden yksittäisen maamerkin kilpailemaan Alvar Aallon suunnitelmien kanssa, ehdotamme Otaniemeen toimintaa ympäristöönsä luovaa rakennuskompleksia. Ajatuksena on yhdistää olemassa oleva rakennuskanta ja synnyttää uusi alueellinen keskipiste, kaupunkimainen vilkkaan katuelämän keskittymä. Uusi rakennushanke luo Otaniemeen sieltä vielä puuttuvan luovuuden näyttämön.

Tiiviin katuverkoston ansiosta useimmat opetustilat, liiketilat, baarit ja kahvilat avautuvat julkitilaan. Aalto-yliopiston uuden identiteetin tärkeimmäksi rakennusaineeksi muodostuu aktiivinen toiminta.

Suunnitteluratkaisu seurailee Alvar Aallon yleiskaavan ajatusta pehmeän ja kovan kontrasteista, esimerkkeinä päärakennuksen itäpuolen viheralue ja sen länsipuolen selkeämmin jäsentynyt karu ympäristö. Syntyy kolme uutta ulkoaluetta: muodollinen Metro-Poli-aukio, laajennettu puistokampusmainen Alvarinaukio, ja uutena urbaanina elementtinä uuden keskuskampuksen katutila.

Uudet kadut nimetään niiden insinöörien, taiteilijoiden ja projektiarkkitehtien mukaan, jotka Aallon ohella osallistuivat Otaniemen suunnitteluun. Tällä valinnalla tuodaan näkyväksi monialaisen yhteistyön merkitystä myös nykyisen yliopiston rakenteessa ja arvomaailmassa.

Ehdottamamme oppimisympäristö on sekä joustava ja käytännöllinen että intensiivinen ja mieleenpainuva, suunniteltu inspiroimaan. Suunnitelmamme pyrkii tukemaan Aalto-yliopiston arvoja kaupunkikuvan tasolta aina pienimpään detaljiin saakka.

NIMI: Campus 2015 -kilpailu, ehdotus Hipsterkasbah

LAJI: Yleinen kansainvälinen kilpailu, 2013, Lunastus

TILANNE: Päättynyt

SIJAINTI: Espoo

TILAAJA: Aalto-yliopistokiinteistöt

OHJELMA: Kampusalueen uudisrakennukset, 41 900 m² maan päällä, 25 500 m² maan alla

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Willem Barendregt, Vladimir Ilic, Julius Kekoni, Auvo Lindroos, Aleksi Niemeläinen, Pekka Sivula, Pekka Tainio, Jussi Vuori, Haley Zhou ja Erica Österlund

YHTEISTYÖKUMPPANIT: MaSu Planning (maisemasuunnittelu), ARUP (energia- ja LVI-spesialisti, rakennesuunnittelu), Trafix (liikennesuunnittelu), VIZarch (visualisoinnit), Stoltmallit (pienoismalli)