Menu

Cloud City

Helsingin kaupunki on kehittämässä uusia tapoja rakentaa ekologisesti. Kehitysprojekteissa etsitään uusia mahdollisuuksia tiiviimpään rakentamiseen esikaupunkimaisen kaupunkialueen levittämisen sijaan. Tähän liittyy kaksi keskeistä kysymystä: Mihin rakentaa uusia tiiviitä asuinalueita? Ja toisaalta, miten rakentaa lisää olemassa oleville alueille? Cloud City on suora vastaus jälkimmäiseen kysymykseen.

Punavuori on Helsingin luovan luokan valtaamaa entistä teollisuuskaupunginosaa. Yhtenä hankkeen päätavoitteena on lisätä rakentamisen monimuotoisuutta Punavuoressa. Projekti käyttää tonttinaan olemassa olevan Merikorttelin pihaa. Merikortteli on luovien alojen valtaama tehdasrakennus (alun perin Nokian kaapelitehdas). Lisärakennuksen tavoitteena on yhdistää omakotiasumisen itsenäisyys upeiden sataman yli avautuvien merimaisemien kanssa. Asuntovuoren jalustana toimii toimistotalo, joka nostaa asunnot katonharjan yläpuolelle.

Projekti maastoutuu kaupunkiin kahdella tasolla: Alempi toimisto-osa kirjaimellisesti peilaa ympäröivää tiilitehdasta, vääntäen tiiliseinän pintansa mukana harjalle. Kiiltävä pinta heijastaa matalalta säteilevää auringonvaloa korttelin ytimeen talvikuukausina. Kesäaikana massa tarjoaa ylilämpenemissuojan vanhan korttelin toimistotiloille.

Ylemmät asuinkerrokset muodostavat pyramidimaisen, lähinäkymässä vanhan korttelin räystäiden taakse jäävän asuinvuoren. Kauempaa mereltä katsottuna rakennuksen pirstoutunut hahmo sulautuu kaupungin siluettiin.

NIMI: Cloud City

LAJI: Toimeksianto, 2009

TILANNE: Päättynyt

SIJAINTI: Helsinki

TILAAJA: Ing, myöhemmin CBRE

OHJELMA: 3 500 m² asuntoja, 4 500 m² toimistotilaa, 500 m² liiketilaa ja 2 000 m² tukitiloja

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Julius Kekoni, Pekka Tainio, Jan Galecki, Ossi Konttinen, Jyri Tartia, Petra Grisova ja Yena Young

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Saraco, ARUP, Aaro Kohonen Oy, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Insinööritoimisto Severi Anttonen Ky, L2 paloturvallisuus, Stoltmallit