Menu

Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen Sevillan toimitilat

Ehdotuksemme Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen Sevillan yksikön uusiksi toimitiloiksi luo tehokkaan, mutta viehättävän, sekä tämän päivän että tulevaisuuden vaatimuksiin soveltuvan työskentely-ympäristön. Suurikokoinen rakennus muodostaa uuden arkkitehtonisen maamerkin entiselle maailmannäyttelyalueelle. Se toimii hyvänä esimerkkinä kestävän kehityksen mukaisesta rakentamisesta ja humaanista eurooppalaisesta arvomaailmasta.

Rakennus on hahmoltaan kiertyvä suorakaide. Sen pääsuunnat heijastelevat Guadalaquivir-joen rantaviivoja Cartuja-saaren molemmin puolin. Kiertymisen avulla saadaan optimoitua rakennuksen päivänvalo-olosuhteet ja luotua miellyttävät sisätilat. Itse rakennusmassa sijoittuu tontin länsireunalle, mahdollistaen puolijulkisen puiston luomisen tontin toiselle puolikkaalle. Puiston varjoisat keitaat tarjoavat tutkimuskeskuksen työntekijöille tiloja palaverien tai lounas- ja kahvitaukojen pitämiseen raikkaassa ulkoilmassa.

Ehdotuksessamme käytetään useita eri kestäviä materiaaleja ja elinkaariajattelumallia pyrkimyksenä minimoida muun muassa hiilidioksidipäästöt.

NIMI: European Commission Joint Research Centre, Sevillan toimipiste

LAJI: Kutsukilpailu, 2021-2022, kunniamaininta

TILANNE: Kilpailu päättynyt

SIJAINTI: Sevilla, Espanja

TILAAJA: European Commission’s Joint Research Centre

OHJELMA: 8 000 m² toimistorakennus, 3 800 m² maanalaista pysäköintitilaa

TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Ricardo Cruz Recalde, Owen Lambert, Elena Romero Fernández ja Iurii Shimin

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Mareld landskapsarkitekter (maisemasuunnittelu), Arup (TATE- ja rakennesuunnittelu, kestävän kehityksen konsultti), Hansinok (visualisoinnit)