Menu

Haakoninlahti I

Haakoninlahti Helsingin Kruunuvuorenrannassa, entisen öljysataman alueella, muodostaa viitesuunitelmassamme mereltä katsottaessa kolmitasoisen, perspektiivissä kulissimaisen porrastuvan kaupunkirakenteen. Tässä rakenteessa ensimmäisenä ovat rivitalot, toisena kerrostalot ja kolmantena tornitalot. Tähän perusjakoon perustuvat myös muut alueen ilmettä määrittelevät tekijät. Esimerkiksi rakennusten värikylläisyys ja tummuusaste haalenevat taaemmas mentäessä siten, että rivitalot ovat väreiltään vahvoja, tornitalojen ollessa vaaleita.

Ilmaperspektiiviefektiä kaupunkirakenteessa korostetaan myös ikkunoiden koolla. Materiaalien tekstuurit näkyvät vahvoina pienissä rakennuksissa ja silottuvat tasaisiksi rapatuiksi pinnoiksi suuremmissa. Korttelipihoista on pyritty muokkaamaan mahdollisimman hyvin maastoa mukailevia. Tämä tarkoittaa myös maanalaisten pysäköintilaitosten porrastamista siten, että ne säilyvät mahdollisimman lähellä nykyisiä maastokorkoja. Ympäröivien rakennusten kerrostasot vastaavat pysäköinnin tasoja helpon sisäyhteyden takaamiseksi.

Pysäköintilaitosten katoilla pihojen pinnat kolmioidaan maastonmuotoja mukaileviksi alueiksi. Laitokset on sijoitettu korttelin keskelle ja molempiin päihin. Näin on saatu aikaan tilanne, jossa julkisten jalankulkureittien varrelle on voitu jättää mahdollisimman paljon olevaa kalliota ja puustoa.

NIMI: Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 1:n suurkorttelin viitesuunnitelma ja Haakoninlahden keskeisten kerrostalokortteleiden kaupunkikuvaohje

LAJI: Toimeksianto, 2010

TILANNE: Valmistunut

SIJAINTI: Helsinki

TILAAJA: Helsingin kaupunki

OHJELMA: 26 400 m² asuinrakentamista

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Jan Galecki, Lotta Kindberg, Nina Rusanen, Ossi Konttinen ja Yena Young

YHTEISTYÖKUMPPANIT: MASU Planning (maisemasuunnittelu)