Menu

Helsingin Olympiapuisto

Helsingin Olympiastadionin alue on valmis toiminnallis-kulttuurillis-historiallinen kokonaisuus ja kiinteä osa kaupungin keskustaa. Se tunnetaan urheilupaikoista, lenkkeilyalueena toimivista metsäisistä puistoista sekä Helsingin kaupungin Talvipuutarhasta. Yleiskaavatasolla alue on osa Helsingin vihreää Keskuspuisto-akselia.

Alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä, imagoltaan valmis ympäristö. Alueelle ei ole kuitenkaan tehty kokonaisvaltaista parannusta aikoihin. Esimerkiksi keskeisin suunnittelualue, Mäntymäen ympäristö stadionin edustalla, on degeneroitunut ihmisten täyttämästä kisa-aukiosta pysäköintikentäksi.

Helsingin keskustan alittava Pisararata aiheuttaa toteutuessaan rakentamispainetta alueelle. Radan mukana alueelle tulee potentiaalisesti paljon lisää ihmisiä, joille tulee tarjota palveluita.

Suunnitelmamme tavoitteena on ollut ideoida spesifisiä, lähinnä kulttuurin alaan liittyviä, rakennushankkeita, jotka olisivat riittävän suuria ja näyttäviä edesauttamaan olemassa olevien tilojen aktivointia, mutta jotka voitaisiin toteuttaa julkisten tilojen laajuutta ja muotoa muokkaamatta.

NIMI: Helsingin Olympiapuiston alueen kehityssuunnitelma, teema: kulttuuri

LAJI: Toimeksianto, 2012

TILANNE: Päättynyt

SIJAINTI: Helsinki

TILAAJA: Helsingin kaupunki

OHJELMA: Muun muassa uusi taidemuseo, uusi teatteri ja tanssiteatteri, yhteensä 110 000 m²

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Pekka Tainio, Tiina Juuti ja Petra Grisova