Menu

Kotkan kantasatama

Kotkan perinteikäs satama on siirtymässä kaupungin keskustan ulkopuolelle. Kantasataman laaja ranta-alue on jäämässä tyhjäksi. Teimme vuonna 2010 strategisen kokonaissuunnitelman alueen pitkäaikaiselle kehitykselle yhteistyössä kaupungin, alueen toimijoiden sekä toteuttavien rakennusyhtiöiden kanssa.

Satama on aina ollut näkyvä osa kotkalaisten elämää. Suunnitelman tärkein tavoite on välttää tämän luonteikkaan alueen muuntuminen yleispäteväksi, tylsistyttäväksi kaupunkirakenteeksi. Sen sijaan pyrkimyksenä on hyödyntää satama-alueen hienoimpia ominaisuuksia: avointa tilaa, merellisyyttä sekä rakenteellista yhteyttä kaupungin keskustaan.

Syntynyt suunnitelma on avoin kenttä, jolle tärkeimmät toiminnot luodaan ja sijoitellaan syntyvien tarpeiden mukaan. Jäljelle jäävä alue nähdään matriisina, jolle sijoitetaan asumisen sekä julkisen tilan toiminnot. Kaupunkirakenne muodostuu vapaasti tärkeimpien solmukohtien ympärille, tasaiselle alustalle. Meren läheisyys on aistittavissa koko alueella. Kantasatamasta rakennetaan nykyaikainen jatke Kotkan keskustalle.

NIMI: Kotkan Kantasataman masterplan-suunnittelu

LAJI: Toimeksianto, 2010

TILANNE: Päättynyt

SIJAINTI: Kotka

TILAAJA: Kotkan kaupunki, Cursor, Skanska ja SRV

OHJELMA: 160 000 m² asumista ja julkisia palveluita

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Jan Galecki, Yena Young, Ossi Konttinen, Pekka Tainio ja Anniina Koskela

YHTEISTYÖKUMPPANI: Sampo Ruoppila (sosiologia)