Menu

Suurpelto III

Suunnittelun tavoitteena on ollut suomalaisen esikaupunkiasumisen uudistaminen ekologisemmaksi ja monipuolisemmaksi, omaleimaiseksi rakennetuksi ympäristöksi. Tähän pyritään tiiviillä, mutta joustavalla kaupunkirakenteella, jossa tontteja on vain kahta eri kokoa, mutta jossa niiden tiheys vaihtelee suuresti. Alueen tiiviys ja rakenne ovat helposti muunneltavissa prosessin aikana muuttuvien tarpeiden mukaan.

Ekologista elämäntapaa katalysoidaan mahdollistamalla laaja omavaraisuus sekä yksilön että asuinalueen tasolla. Energiatehokkaat rakennukset, tiiveys, oma kierrätys ja paikallinen energiantuotanto lähisähkön ja maalämmityksen avulla vähentävät ympäristön kuormitusta merkittävästi. Alueen runsasta eliöstöä tuetaan rakentamalla suoja-alueita yhteisön voimin.

Asuinalueen yhteisöllisen ja liikenteellisen selkärangan,”raitin”, merkitystä on pohdittu luovan liikennesuunnittelun kautta. Alueen liikennemuodot sekoittuvat ”shared space” -periaatteella. Soljuva tila talojen välissä on kauttaaltaan pihakatua ja/tai yhteistä pihaa. Vain ohikulkuliikenne ja joukkoliikenne on erotettu erilliselle kadulleen. Sosiaalinen elämä korostuu liikenteen läpikulkuvirtojen, pelikenttien, leikkipuistojen ja rakennusten yhteistilojen sekoittuessa. Kadun sijaan aluetta yhdistää sarja suojaisia ja lämpimiä paikkoja, joista viimeinen rajautuu punaiseen tupaan, Henttaan asukkaiden kylätaloon.

NIMI: Suurpelto III ekologinen asuinalue, kehityssuunnitelma

LAJI: Kutsukilpailu, 2008, 1. palkinto

TILANNE: Päättynyt

SIJAINTI: Espoo

TILAAJA: Espoon kaupunki

OHJELMA: 40 000 m² asumista

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekäRoberto Aparicio, Jan Galecki ja Aleksi Niemeläinen

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Neteffect (sosiologia), Movense (vuorovaikutussuunnittelu), Trafix (liikennesuunnittelu), VTT (kestävä kehitys), Skanska (rakennuttaja)