Menu

Lyonin Lumière 2 -yliopiston oppimiskeskus

Lyonin Lumière-yliopiston uusi monitoiminen oppimiskeskus pyrkii arkkitehtuurillaan täydentämään ja kokoamaan kampuksen olevien rakennusten sarjaa. Se tuo tilatarjontaan erittäin tarpeellista selkeyttä ja joustavuutta. Suunnitelmamme pyrkii sekä parantamaan kampuksen tunnistettavuutta että sen toiminnallisuutta. 

Oppimiskeskuksen rakennusmassa muodostuu kahdesta keskenään erilaisesta pääkerroksesta, “jalustasta” ja “tasangosta”. “Jalusta” on massiivinen suoraan maisemasta kohoava kappale, jonka sisälle sijoittuvat rakennuksen suljetummat tilat ja eriytyneet toiminnot kuten kokoushuoneet, toimistot, arkisto ja kahvila. Vaikuttava tyhjä tila sen keskellä toimii sekä epämuodollisena katumaisena julkisena sisätilana että valokuiluna, avaten samalla reitin niin koko jalustan läpi kuin myös ylempiin kerroksiin.

“Tasanko” on avoin tila, joka kokoaa kirjastotoiminnot yhteen muuntojoustavaan kerrokseen. Kerroksen optimaalinen toiminnallisuus perustuu keveiden, siirrettävien tilanjakajien ja kalusteiden käyttöön. “Tasangolta” on kulku suoraan kampuksen porrastetulle keskusaukiolle.

Parvimaiseen kolmanteen kerrokseen, ryhmätyötilojen yläpuolelle sijoittuvat suljetummat opetus- ja opiskelutilat. Kirjastosalin ylle kohoaa myös kolme pienempää hiljaiseen työskentelyyn tarkoitettua parvea.

Ulkoa nähtynä oppimiskeskus erottuu maisemasta eleganttina pitkänomaisena muotona, jossa jalustan ylle kohoaa kevytrakenteinen paviljonki. Rakennus on massiivinen, mutta selkeydessään ja avoimuudessaan helposti lähestyttävä. Lasijulkisivut ja kevyt katto elegantteine puu- ja teräsrakenteineen luovat sen avoimeen yläosaan vaikutelman ulkotilasta, eräänlaisesta oppimisen maisemasta. Yksinkertainen materiaalimaailma ja sofistikoituneet detaljit tukevat pohdiskeluun ja yhdessä oppimiseen kannustavaa, uusille ajatuksille avointa ilmapiiriä. Selvästi erottuvat, tunnistettavat kaareutuvat puiset kattopalkit toisaalta kehystävät rakennuksen sisäpuolisia toimintoja, toisaalta rajaavat näkymää kirjastosta kohti kampusta ja horisontissa siintäviä kukkuloita.

Oppimiskeskus on tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa site, että yliopiston käytettävissä olevan opiskelutilan määrä 16 000 opiskelijan Porte des Alpes -kampuksella ei missään rakennusvaiheessa laske alle nykyisen neliömäärän. Uuden rakennuksen on tarkoitus korvata vanha purettava yliopistokirjasto.

Aksonometria (kilpailuvaihe)
Asemapiirros (kilpailuvaihe)

NIMI: Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes – Learning Centre

LAJI: Kutsukilpailu, 2018, 1. palkinto, jatkotoimeksianto

TILANNE: Käynnissä, rakentaminen alkanee vuonna 2020

SIJAINTI: Lyon, Ranska

TILAAJA: Université Lumière Lyon 2

OHJELMA: 12 000 m² oppimiskeskus, jossa kirjasto, arkistotilaa, ryhmätyötilaa, luentosaleja, opiskelutiloja, paja- ja laboratoriotilaa, näyttelytilaa ja kahvila

KILPAILUTYÖRYHMÄ: ALA:n osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Filippo Dozzi, Rafael Gutiérrez Moreno, Alina Moise, Marlène Oberli-Räihä, heikki Ruoho, Alexander Tchoubanov ja Aleksi Vuola

PROJEKTITYÖRYHMÄ: ALA:n osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Eva Geitel, Rafael Gutiérrez Moreno, Agata Jankowska, Anniina Kortemaa, Marlène Oberli-Räihä, Heikki Ruoho, Alexander Tchoubanov ja Aleksi Vuola

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Nicolas Favet Architectes (arkkitehtikumppani), Mayot & Toussaint (maisema-arkkitehti), Quadriplus Groupe (insinöörisuunnittelu), Theatre Projects Consultants (akustinen suunnittelu), Olivier Tacheau (kirjastokonsultti), Nomadd (visualisoinnit)