Menu

Helsinki High-Rise

Ehdotuksemme “Etelä-Pasila” perustuu ajatukseen siitä, että kantakaupunkia voi laajentaa muutenkin kuin tasakorkuista umpikorttelirakennetta mukaillen. Paras tulevaisuus Helsingille sisältää erilaisia tehokkaita ja ekologisia kaupunginosia erilaisille helsinkiläisille.

Urbaani suomalainen rakentaminen on rajoittunut käytännössä kahdeksaan kerrokseen. Parhaillaan on kehitteillä useita yksittäisiä
tornitalohankkeita, mutta ei vielä yhtään varsinaista tornien kaupunginosaa. Yksikään käynnissä oleva hanke ei tarjoa paikkaa, jossa eriluonteiset tornit loisivat kontrasteja ja moniulotteista, syvää tilaa – yhden tornin toisto ei riitä.

Helsinki High-Rise -kilpailu antaa loistavan mahdollisuuden venyttää koko Pasilan aluetta kohti Olympiapuistoa. Veturitallien ja ratapihan rosoisen ilmeen nostaminen uuden tornialueen halki Pasilansillalle on tämän ehdotuksen ydintavoitteita. Tornien jalustat, uusi kauppahalli ja koko aukio ovat tiiltä viittauksena rautatieläisrakennuksiin, ylemmän aukion taas kattaa puurakenteinen co-working-tila. Ratapihalle istutetaan niittyä ja runsasta lehtipuumetsää, joka jatkuu harvenevana asuinrakennusten pihojen poikki aukiolle tornien väliin. Tämä vehreä pedestaali yhdistää Pasilan Eläintarhan ja Töölönlahden kautta Kansalaistoriin.

Tässä ehdotuksessa jokaiselle tornille on luotu oma vahva luonteensa. Suunnitelman lähtökohdat eivät löydy suurveistoksen luomisen tarpeesta, vaan tilojen ja talojen käytön tarpeista: uusiin asuntoihin muuttavien ihmisten elämäntavasta ja luovan työn prosessien uudelleenajattelusta. Ulkotilat luovat vehreää ja intiimiä suurkaupunkitunnelmaa.

Tilallisesti monipuolista elämää rakennusten välillä katalysoidaan matalin ulkotilaa rajaavin rakennuksin, tasonvaihteluin, pitkien ja lyhyiden näkymien vaihtelulla sekä monipuolisilla reiteillä tiheästä metsästä sammaleiselle kalliopolulle, nousten urbaania aukiota reunustavaan ulkoauditorioon.

“Etelä-Pasilalla” on kokonaisuutena kaikki pelimerkit luoda Pasila uudelleen, kolmannen kerran.

NIMI: Helsinki High-Rise -kilpailu, ehdotus “Etelä-Pasila”

LAJI: Avoin kansainvälinen 2-vaiheinen suunnittelu- ja totetuskilpailu, 2017-2018, toinen palkintosija

TILANNE: Kilpailu päättynyt

SIJAINTI: Helsinki

TILAAJA: Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt

OHJELMA: Asumista, liiketilaa, toimistotilaa ja pysäköintitiloja, yhteensä n. 100,000 brm²

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Tuulikki Tanska, Virve Kaartoluoma, Saana Koivusalo, Kristina Azaric, Ivana Adamcová, Karim Daw, Velina Iantcheva, Lotta Kindberg, Jiaao Liu, Jiajun Lu, Venessa Mok, Rachel Murray, Stephanie Polochowitz ja Mikael Rupponen

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Skanska Talonrakennus, Skanska CDF, Sato-Rakennuttajat, MASU Planning, SITO, Sweco Rakennetekniikka, Entalcon, SAFETYMASTER Paloinsinöörit, KK-Palokonsultti, Festec, AAVA Reserach & Design, Akukon, Gaia Group, Kaupunkikettu, VIZarch, MIR, StoltMallit