Menu

Helsinki High-Rise

Kilpailuehdotuksemme ”Etelä-Pasila” jatkokehitetty versio tuottaa uudenlaista kaupunkirakennetta keskustan umpikorttelien pohjoispuolelle. Uskomme että paras tulevaisuus Helsingille sisältää monenlaisia kaupunginosia erilaisille helsinkiläisille.

Urbaani suomalainen rakentaminen on rajoittunut käytännössä kahdeksaan kerrokseen. Parhaillaan on kehitteillä useita tornitaloalueita, mutta ei vielä yhtään toiminnoiltaan sekoittunutta, monipuolista kaupunginosaa. Yksikään käynnissä oleva hanke ei tarjoa paikkaa, jossa eriluonteiset tornit loisivat kontrasteja ja moniulotteista, syvää tilaa.

Veturitallien ja ratapihan rosoisen ilmeen nostaminen tornialueen halki Pasilansillalle on tämän ehdotuksen ydintavoitteita. Tätä yhteyttä korostetaan erityisesti maisema-arkkitehtuurin keinoin: aukio portaikkoineen on tiiltä viittauksena viereisiin rautatieläisrakennuksiin ja maisemointi on hieman villiintyneen oloista niittyä lehtipuineen. Tämä vehreä pedestaali yhdistää Pasilan Eläintarhan ja Töölönlahden kautta Kansalaistorille asti.

Tässä ehdotuksessa jokaiselle tornille on kehitetty oma vahva luonteensa. Suunnitelman lähtökohdat eivät löydy suurveistoksen luomisen tarpeesta, vaan tilojen ja talojen käytöstä sekä tornien sijainnista korttelissa: tornien korkeudet sovittavat olevan Pasilan, Triplan ja uuden Keskitornin välisiä korkeuseroja, ne rajaavat kortteliin hyvin eri luonteisia ulkotiloja säilytettävästä avokalliosta vehreään tapahtuma-aukioon, ja niiden näkymät lomittuvat toinen toistensa ohi.

Tilallisesti monipuolista elämää rakennusten välillä katalysoidaan matalin ulkotilaa rajaavin rakennuksin, tasonvaihteluin, pitkien ja lyhyiden näkymien vaihtelulla sekä monipuolisilla reiteillä olevasta metsiköstä sammaleiseen kalliopolkuun ja urbaania aukiota kehystävään portaikkoon. Ehdotus luo vehreää ja intiimiä suurkaupunkitunnelmaa.

”Etelä-Pasila” viimeistelee Pasilan osien yhteenkuroutumisen.

NIMI: Helsinki High-Rise -kilpailuehdotuksen kehitetty versio ”Uusi Etelä-Pasila”

LAJI: Avoin kansainvälinen 2-vaiheinen suunnittelu- ja totetuskilpailu, 2017-2018, toinen sija, jatkokehitystyö asemakaavaa varten 2022 alkaen

TILANNE: Käynnissä

SIJAINTI: Helsinki

TILAAJA: Skanska CDF ja Skanska Talonrakennus ( sekä aiemmin SATO ) yhdessä Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa

OHJELMA: Asumista, liiketilaa, toimistotilaa ja pysäköintitiloja, yhteensä n. 100,000 brm²

TYÖRYHMÄ KILPAILUVAIHEESSA: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Tuulikki Tanska, Virve Kaartoluoma, Saana Koivusalo, Kristina Azaric, Ivana Adamcová, Karim Daw, Velina Iantcheva, Lotta Kindberg, Jiaao Liu, Jiajun Lu, Venessa Mok, Rachel Murray, Stephanie Polochowitz ja Mikael Rupponen

TYÖRYHMÄ ASEMAKAAVAVAIHEESSA: Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Harri Humppi, Ivana Nordqvist, Maria Lomiak, Jack Foisey, Anastasiia Tomka, Anniina Kortemaa, Epp Jerlei ja Petteri Littu

YHTEISTYÖKUMPPANIT: MASU Planning, SITO, Sweco Rakennetekniikka, Entalcon, SAFETYMASTER Paloinsinöörit, KK-Palokonsultti, Festec, AAVA Reserach & Design, Akukon, Gaia Group, Kaupunkikettu, VIZarch, MIR, StoltMallit

YHTEISTYÖKUMPPANIT ASEMAKAAVAVAIHEESSA: MASU Planning, Beauty and The Bit