Menu

Göteborgin yliopiston uusi kirjasto

Ehdotuksemme uudeksi yliopistokirjastoksi on robusti ja selkeä, kestävästi rakennettu julkinen rakennus, joka pyrkii vahvistamaan tontin olevia kulttuurihistoriallisia ja kaupunkisuunnitelullisia arvoja. Uudisrakennus on Näckrosenin kampusalueen laidalle sijoittuva avoin, kutsuva ja yhteenkokoava elementti. Se toimii linkkinä ja osaltaan selkeyttää kulkuyhteyksiä matalammalla olevan katutilan ja korkeammalla olevan kampusalueen välillä.

Kirjastorakennus jakaantuu useaan muuntojoustavaan monikäyttöiseen kerrokseen. Alimmaksi sijoittuu monitasoinen, ympäröivään maisemaan avautuva tiilisokkeli. Keskellä rakennusta sijaitsevat rationaaliset massiivipuiset, vaaleansävyiset korkean kirjavarastovolyymin ympärille kiertyvät kerrokset ja niiden päällä, rakennuksen kruununa, katkeamattomat näkyvät tarjoava kevytrakenteinen peilaava kattokerros, joka hohtaa lyhtynä niin kaupungin kuin puistonkin suuntaan.

Kampusta ympäröivä kaupunkitila on laadukasta ja olevat puistoalueet toimivia. Ympäröivä arkkitehtuuri on rikasta niin historiallisten kerrosten, detaljien kuin materiaalivalikoimankin osalta. Puistolla on myös symbolista arvoa vuoden 1923 näyttelyn pitopaikkana. Kampus itsessään on nykyisin kuin suojaisa keidas, jonne kaupungin nopea tempo ei yllä. Samalla se kuitenkin kärsii rajallisista yhteyksistä. Korsvägenin ja Götaplatsenin välisissä reiteissä on paljon kehityspotentiaalia.

Olevien rakennusten ja kaupunkitilan ominaispiirteet huomioidaan siinä, miten uusi kirjasto suhteutuu ympäristöönsä. Sijaintinsa puolesta kirjasto tulee olemaan selkeä uusi maamerkki ja liittymäpinta kaupungin ja puiston välillä. Avonaisen pohjakerroksensa ansiosta kirjasto tulee keskustelemaan ympäristönsä kanssa niin kampuksen, Korsvägenin kuin hovioikeudenkin suuntiin.

Rakennuksen 2-kerroksinen massiivitiilisokkeli sulautuu maisemaan. Sen materiaalina pyritään hyödyntämään purettavan vanhan kirjastorakennuksen tiiliä. Sokkeliin sijoittuvat tilat ovat kaikille avoimia. Portaittain kohoava tilasarja muodostuu monipuolisista luku- ja kokousalueista, joista aukeaa näkymiä sisätiloihin, kaupunkiin sekä puistoon. Kirjaston pääsisäänkäynti, jonka yhteyteen sijoittuvat yliopiston palvelukeskus ja infotiski, aukeaa kampuksen suuntaan, ja on helposti sekä opiskelijoiden että rakennuksne muiden käyttäjien havaittavissa ja saavutettavissa. Toinen sisäänkäynti, josta on yhteys suoraan toimistotiloihin ja kahvilaan, sijoittuu Johannesbergsgatanin ja Lundgrensgatanin välille avattavan uuden kulkureitin päähän.

NIMI: Göteborgin yliopiston uusi kirjasto

LAJI: Kutsukilpailu, 2019, jaettu 4. sija

TILANNE: Kilpailu päättynyt

SIJAINTI: Göteborg, Ruotsi

TILAAJA: Akademiska Hus

OHJELMA: 19 700 m² yliopistokirjasto

TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Ivana Adamcová, Can Derman, Jiaao Liu, Niklas Mahlberg ja Jussi Vuori

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Bornstein Lyckefors arkitekter (paikallinen arkkitehtikumppani), Vernica Partners (visualisoinnit)