Menu

Satama Areena

Kotkan kantasataman kehityksessä pyrkimyksenä on hyödyntää alueen hienoimpia ominaisuuksia: avointa tilaa, merellisyyttä sekä rakenteellista yhteyttä kaupungin keskustaan, sekä välttää alueen muuntuminen yleispäteväksi, tylsäksi kaupunkirakenteeksi.

Uusi tapahtumakeskus Satama Areena sijoittuu Kantasatamaan samalle tontille Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uuden kampusrakennuksen ja uuden hotellin kanssa, tulevan tapahtuma-aukion reunalle, avoimen satama-alueen ja vanhan ruutukaavakaupungin rajalle. Satama Areenan tavoitteena on olla vetovoimainen kokousten, konferenssien, konserttien, kulttuuri- ja liikuntatapahtumien sekä yritystilaisuuksien pitopaikka. Se täydentää Etelä-Suomen tapahtumakeskusten verkostoa ja tukee tapahtuma-alan ja matkailuelinkeinon kasvua Kotkan seudulla. Yhdessä hotellin ja ammattikorkeakoulun kanssa se luo houkuttelevan kokonaisuuden. Tapahtumakeskus tarjoaa rakennuksille yhteisen aulatilan, ravintolan, kokoustiloja sekä salitilaa tapahtumia varten. Se koostuu isosta umpinaisesta salimassasta, johon ripustetaan rakennuksia yhdistävä katto. Sali ja katot ovat puuta ja niitä suojaa tuulelta ja sateelta sinkkinen kuori. Lämmin puuverhottu aulatila on kaikille avointa julkista tilaa ja toimii kaupunkitilan jatkeena.

Korkean käyttöasteen mahdollistamiseksi suuri sali voidaan joustavasti jakaa useisiin erikokoisiin osiin erilaisten tapahtumien tarpeiden mukaan. XL-koossa saliin mahtuu noin 3 200 henkeä osittain seisoviin konsertteihin, kun toisen kerroksen XS-tila on käytössä 700 hengen yläkatsomona. Vaihtoehtoisesti saliin mahtuu noin 2 000 istumapaikkaa. L-koossa kapasiteetti seisovalle konserttiyleisölle on noin 2 500 henkeä. Jaettuna, M-koossa saliin mahtuu konsertteihin noin 1 000 henkeä ja klubikoossa, S-koko, noin 700 henkeä. Yläkerran XS-sali toimii pääasiassa muuntojoustavana, jaettavana neuvottelutilana. Tapahtumia voidaan järjestää myös aulan puolella.

1. kerros: S- ja M-saleista muodostuu yhdistämällä L-sali
2. kerros: XS-tilasta muodostuu yhdessä S- ja M-salien kanssa XL-sali
Leikkaukset A-A ja C-C
Asemapiirros
Salin jakautuminen osiin

NIMI: Tapahtumakeskus Satama Areena

LAJI: Toimeksianto, 2019

TILANNE: Rakenteilla

SIJAINTI: Kantasatama, Kotka

TILAAJA: Backstaff Oy (Kotkan kaupunki)

OHJELMA: jaettavissa oleva sali, neuvottelutilaa, aulatilaa, ravintola ja tukitiloja, yhteensä 7 700 brm²

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Niklas Mahlberg, Sampo Honkala, Ricardo Cruz Recalde, Thomas Miyauchi, Chris Morris, Can Derman, Ivana Adamcová, Stephanie Polochowitz, Mirja Sillanpää ja Jiaao Liu

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Ramboll (tekninen suunnittelu), Pink Eminence & No Fear Agency (liiketoimintamalli), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK (tonttinaapuri), VIZarch (visualisoinnit)