Menu

Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus

Helsinki-Vantaan lentoaseman allianssihankkeena totetutettu uusi laajennusosa pyrkii parantamaan aseman toiminnallisuutta. Lentoasema on rakentunut 1960-luvulta alkaen vaiheittain laajeten, eikä kokonaisuus enää viime aikoina ole ollut käyttäjäkokemuksen näkökulmasta optimaalinen. Myös vanha Schengen-alueen lentojen porttiodotusalue on jäänyt ahtaaksi. Ratkaisuna tilanteeseen Finavia järjesti 2016-2017 suunnittelukilpailun, jossa tehtävänä oli siirtää tulo- ja lähtöaulat uuteen rakennukseen, jolloin porttiodotusalue voi laajeta terminaali 2:n vanhojen lähtöaulatilojen puolelle. Laajennuksen myötä myös käyttäjäkokemus selkeytyy huomattavasti: keskellä lentoasema-aluetta on tunnistettava sisäänkäyntirakennus, johon sijoittuvat lähtöaula lähtöselvitys-toimintoineen sekä saapuvien matkustajien palvelut. Uusi rakennus on samanaikaisesti myös matkakeskus, jossa eri matkustusmuodot kohtaavat. Matkustajapolut niin junasta, busseilta, pysäköintilaitoksista kuin taksista turvatarkastuksen läpi porttiodotusalueelle on suunniteltu tasa-arvoisiksi ja mahdollisimman suoraviivaisiksi.

Uuden rakennuksen liittyminen lentoaseman vanhaan terminaaliin 2 on johtanut perinteiseen ratkaisuun erottaa lähtevät ja saapuvat matkustajavirrat eri kerroksiin. Lähtöaulan ja vanhan terminaalirakennuksen välissä on matalampi sininen, laatikkomainen rakennusosa, jonne sijoittuvat ylemmälle tasolle turvatarkastuslinjasto ja alemmalle, saapuvien matkustajien tasolle matkatavara-aula sekä tullin tilat. Laajennus- ja muutostöiden valmistuttua lentoasemalla on vain yksi terminaali aiemman kahden sijaan: kaikki toiminnot sijoittuvat ”yhden katon” alle ja vaihtomatkustajien reitit ovat lyhyet ja selkeät. Hanke on toteutettu sovittujen budjetti- ja aikatauluraamien puitteissa, BREEAM Excellent -ympäristöluokituksen kriteerien mukaisena. Oleellisena osana suunnittelutehtävää on ollut lentoaseman normaalin toiminnan mahdollistaminen läpi rakentamisvaiheen.

Laajennus koostuu kahdesta tunnistettavasta, materiaaleiltaan ja väreiltään toisistaan selvästi erottuvasta rakennusosasta. Hankkeessa on pyritty palauttamaan lentomatkailuun seikkailun ja romantiikan tunnelmaa – lentoasema voi olla suurten tunteiden näyttämö, jossa itketään ja nauretaan.

Arkkitehdit ovat vuosikymmeniä pyrkineet ilmaisemaan lentoasemahallien katoilla keveyttä ja lentämistä. Helsinki-Vantaallakin lentoaseman vanhempien rakennusosien katot ovat tektonisia ja kevyen oloisia. Myös uuden lähtöaulan katto leikittelee keveyden, mutta sen ohella poikkeuksellisesti myös raskauden vaikutelmalla. Suuren avoimen tilan mahdollistavat pitkät jännevälit ja sisääntulokatoksen uloke on saavutettu teräsrakenteilla. Rakenteet on kuitenkin piilotettu paksuun puiseen alakattoon. Katon paksuus on havaittavissa niin julkisivuissa kuin lähtöaulan kattoikkunan syvässä kauluksessakin. Raskaudestaan huolimatta katto kuitenkin näyttää lentävän – se uhmaa arkijärkeä kuin näky ilmaan nousevasta jumbojetistä.

Katon alapinnan puuelementeissä on käytetty suomalaista kuusta. Aaltoileva muoto rakentuu tasaisista, kaareviin muotoihin leikatuista puulevyistä, joiden reunamuodot muistuttavat korkeuskäyriä. Katto on siis kuin ylösalaisin käännetty kolmiulotteinen kartta tai luonnonmaiseman abstraktio. Se johdattaa matkustajien katseet kohti matkan suuntaa, taivasta kiitoteiden päällä.

Lähtevien matkustajien on mahdollista havaita sininen turvatarkastustoimintojen alue puukattoisen lähtöaulan perällä heti lentoaemalle saapuessaan. Sininen väri jatkuu rakennusosan ulkopinnoista sen sisäpuolella. Valittu väritys toisaalta tekee tästä osasta jo kaukaa erottuvan, tunnistettavan alueen, toisaalta vaikuttaa rauhoittavasti joskus stressaavassakin turvatarkastustilanteessa.

Saapuvat matkustajat puolestaan kohtaavat tullin läpi maahan tullessaan ensimmäisenä Luodon, tuloaulan suuren Cor-Ten-istutuskaukalon puineen, pensaineen ja siirtolohkareineen. Luoto pyrkii yhdistämään suomalaisen luonnon elementtejä aasialaiseen puutarhataiteeseen. Myös lähtevät matkustajat näkevät Luodon puut yläpuolisen lähtöaulan keskelle sijoittuvasta suuresta aukosta alas katsoessaan. Ylöspäin katsoessa tästä kerrosten välisestä aukosta näkyvät lähtöaulan puinen alakatto sekä kattoikkunasta pilkottava taivas. Näin myös viheraiheen puut ja pensaat saavat päivänvaloa.

NIMI: Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus

LAJI: Kutsukilpailu, 2017, 1. palkinto, suunnittelutoimeksianto

TILANNE: Rakennustyöt alkoivat tammikuussa 2019, uudisrakennus avautui 1.12.2021, entisen terminaali 2:n muutostyöt valmistuivat 2023

SIJAINTI: Helsinki-Vantaan lentoasema, Vantaa

TILAAJA: Finavia

OHJELMA: 43 600 m² uudisrakentamista, 35 000 m² peruskorjaus- ja muutostöitä

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI: BREEAM Excellent

SUUNNITTELUTYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Pauliina Rossi, Harri Ahokas, Samuel Albert, Ricardo Cruz Recalde, Franziska Dalheimer, David Gallo, Harri Humppi, Mette Kahlos, Lotta Kindberg, Felix Laitinen, Owen Lambert, Franklin Min, Rachel Murray, Kirsti Paloheimo, Olli Parviainen, Niina Rinkinen, Jorge Rovira, Heikki Ruoho, Mikael Rupponen, Mirja Sillanpää, Pekka Sivula, Tom Stevens, Haïfa Taboubi, Pekka Tainio, Onni Takkunen, Markku Uimonen, Camila Urrego, Tora Hay Walseng, Huopu Zhang ja Erica Österlund

KILPAILUTYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Pauliina Rossi, Petri Herrala, Lotta Kindberg, David Gallo, Rachel Murray ja Mikael Rupponen

YHTEISTYÖKUMPPANIT: SRV Rakennus (pääurakoitsija), Arkkitehtitoimisto HKP (arkkitehtikumppani: entisen terminaali 2:n muutossuunnittelu, uusi pysäköintilaitos, uusi kulkuyhteys Kehäradan asemalle), Ramboll Finland (rakenne-, LVIAS- ja liikennesuunnittelu), VIZarch (visualisoinnit), Mir (visualisoinnit), Brick Visual (visualisoinnit)

VALOKUVAT: Tuomas Uusheimo, Marc Goodwin

PALKINNOT: RIL-palkinto 2021, Teräsrakennepalkinto 2021, Prix Versailles -erikoispalkinto 2022