Menu

Jiangningin aluekirjasto ja kulttuurikeskus

Nykyisessä kiivastahtisessa maailmassa tulisi rakentaa kestävästi, tulevia sukupolvia varten, rakennuksia, joita ei jatkuvasti tarvitse muuttaa. Nähdäksemme Jiangningin aluekirjaston ja kulttuurikeskuksen suunnittelutehtävää tulisi lähestyä juuri näin: tämän kaltainen hanke tähän kontekstiin edellyttää arkkitehtia käyttämään tilaisuuden hyväksi ja tavoittelemaan aikaa kestävää ratkaisua. Suunnitelmamme pyrkii yhdistämään vaikutteita Nanjingin alueen historiasta sekä laajemman kiinalaisen kulttuurista samanaikaisesti ajattomaksi ja futuristiseksi kirjastorakennukseksi, josta löytyvät ihmiskunnan kaikki älylliset saavutukset kautta historian. Inspiraationamme ovat toimineet kiinalaiset keksinnöt paperi ja puupiirrostekniikka sekä kirja fyysisenä esineenä ja informaatiovarastona. Kirjan tavoin tämä kirjastorakennus on intuitiivinen – käyttäjien on helppo löytää hakemansa tieto nopeasti.

Jiangningin uusi aluekirjasto kohoaa Citizens’ Park –puiston tasolta jatkaen julkisen tilan tien alitse katutason alapuolisen aukion kautta ylös rakennuksen terassoituihin kerroksiin ja yhdistäen näin sisä- ja ulkotilan yhdeksi 3-ulotteiseksi tarinaksi. Rakennus myös mahdollistaa sitä ympäröivien julkisten kaupunkitilojen yhdistymisen yhdeksi julkitilaverkostoksi. Lukuisat vaihtoehtoiset reitit aukion ja metroaseman tasolta ensimmäiseen kerrokseen ja tien ylittävälle, kulttuurikeskukseen johtavalle katetulle kävelysillalle tuottavat miellyttävää, harmonista julkista tilaa.

Kirjaston toiminnot jakaantuvat rakennuksen eri kerroksiin tilallisten tarpeiden ja tavoitellun tunnelman mukaisesti. Sisäänkäyntien ja pääasiallisten reittien yhteyteen alakerroksiin sijoittuvat ääntä tuottavat, aktiiviset toiminnot. Hiljaisemmat, rauhallisemmat alueet taas sijoittuvat ylemmäksi avoimien näkymien ääreen.

Kulttuurikeskus täydentää kirjastoa tarjoten tiloja isompien ryhmien, kokousten ja erilaisten tapahtumien käyttöön. Siinä missä painotus kirjastossa on yksilöllisessä oppimisessa, lukemisessa ja ajattelussa, muodostuu yksilöistä sillan toisella puolella yleisö, ensemble tai intressiryhmä. Valittu dynamiikka hyödyttää rakennuskompleksin molempia osia.

tontin päätoiminnot
toimintojen jakaantuminen
ihmisvirrat ja yhteydet
rakennuksen yhteydet ympäristöön
viheralueiden jatkuminen rakennuksen
Kattorakenne
liikenne tontilla
kellaritaso
maantasokerros
kävelysillan taso
leikkaus, kirjasto
pitkittäisleikkaus
leikkaus, kulttuurikeskus

NIMI: Jiangningin aluekirjasto ja kulttuurikeskus

LAJI: Kutsukilpailu, 2019, 3. sija

TILANNE: Kilpailu päättynyt

SIJAINTI: Nanjing, Kiina

TILAAJA: Nanjing Bureau of Planning and Natural Resources-Jiangning District, Jiangning District Ministry of Culture

OHJELMA: Kirjasto ja kulttuurikeskus, yhteensä 136 400 m²

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Niklas Mahlberg, Jiaao Liu, Ivana Adamcova ja Thomas Miyauchi

YHTEISTYÖKUMPPANIT:  Nomadd (visualisoinnit)