Menu

Töölönlahden kortteli 2018

Töölönlahden kortteli nro 2018 on erityisasemassa päättäessään uuden rakennusrivistön. Se nousee maisemassa erityisen huomion kohteeksi ja muiden lähes samanaikaisesti rakennettujen, toiminnaltaan ja luonteeltaan vastaavien korttelien edustajaksi.

Kilpailuehdotuksemme perustuu tähän korttelin kahtalaisen luonteen selkeään hyödyntämiseen rivistön luontevan päätöksen ja kaupunkikuvaa kauniisti täydentävän ratkaisun saavuttamiseksi.

Etelän suuntaan kortteli 2018 täydentää sen eteläpuolisten kortteleiden sarjaa ja rajaa yhdessä korttelin 2017 pohjoisjulkisivun kanssa hillityn urbaanin aukion voimakkaan tilallisine ristikkäisnäkymineen. Kuljettaessa eteläjulkisivun muodostaman Alvar Aallon kadun porttiaiheen läpi siirrytään Töölönlahden puistoon, johon korttelin 2018 rakennukset levittäytyvät vapaasti sommiteltuna rykelmänä.

Kortteli muodostuu yhden toimistotalon ja kahden asuintalon sekä kokonaisuutta tontin ulkopuolella täydentävän puistopaviljonki/kahvilaryppään sommitelmasta. Toimistorakennus ankkuroi korttelin kaakkoisnurkastaan kantakaupungin rakenteeseen.

Ratajulkisivu jatkuu suorana tontin rajaa pitkin pohjoista kohti, mutta kääntyy hieman sisäänpäin ennen tontin pohjoisreunaa.

Pohjoiskärjen jälkeen toimisto-osan julkisivu kaartuu luoden näin tilaa pienelle kuusikerroksiselle asuinrakennukselle, joka jatkaa muotokieleltään toimistorakennuksen teemoja ja on sekä korttelikokonaisuuden osa että puistopaviljonkimainen asuinrakennus: tunnistettava ja uniikki, sympaattinen kaupunkivilla, jonka asunnot nousisivat rakennettuina Helsingin halutuimpien listalle.

NIMI: Töölönlahden korttelin 2018 suunnittelukilpailu, ehdotus Finis

LAJI: Kansainvälinen kutsukilpailu, 2011, lunastus

TILANNE: Päättynyt

SIJAINTI: Helsinki

TILAAJA: Helsingin kaupunki, Etera ja Lemminkäinen Talo

OHJELMA: 3 200 m² asumista, 10 600 m² toimistotilaa

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Harri Ahokas, Petra Grisova, Julius Kekoni, Pekka Tainio, Jyri Tartia, Yena Young ja Yin Li