Menu

Länsisataman viitesuunnitelma

Suurin osa Helsingistä Tallinnaan ja Pietariin liikennöivistä matkustajalautoista lähtee Länsisatamasta ja sataman liikennemäärät kasvavat nopeasti.

ALA valittiin syksyn 2012 viitesuunnitelmien rinnakkaistoimeksiannon jälkeen jatkamaan uuden matkustajaterminaalin ja sitä ympäröivien toimintojen kokonaiskonseptin suunnittelua.

Kaikki toiminnot sijoittuvat suunnitelmassamme yhteen rakennusmassaan. Uuden terminaalin jatkeena on liiketiloja ja niiden yläpuolella korkeampi hotelliosa, liiketilojen jatkeena taas pysäköintitilaa ja vihdoin vanha terminaalirakennus. Satamalaiturin pohjoispäähän sijoittuu lisäksi kaksi toimistorakennusta terminaalille johtavan ajoväylän molemmin puolin. Etelää kohti liikuttaessa satamabulevardi kohoaa asteittaisesti toisen kerroksen tasolle, mahdollistaen näin raitiovaunujen, taksien ja terminaalin syöttöliikenteen kulun suoraan pääsisäänkäynnille. Sisäänajo laivoihin tapahtuu laiturin tasolta, pääsisäänkäynnin korotetun aukion alta.

NIMI: Länsisataman viitesuunnitelma ja uuden terminaalin hankesuunnitelma

LAJI: Rinnakkaiskonsulttityö ja sitä seurannut toimeksianto, 2009-2014

TILANNE: Päättynyt

SIJAINTI: Helsinki

TILAAJA: Helsingin kaupunki, Helsingin satama

OHJELMA: Uusi terminaali 19 000 m², muut toiminnot (hotelli, ravintola-, myymälä-, toimisto- ja pysäköintitilaa) 74 500 m²

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston sekä Pauliina Rossi, Harri Ahokas, Julius Kekoni, Pekka Tainio, Jussi Vuori, Haley Zhou, Willem Barendregt, Anders Jönsson, Jorge Rovira ja Mikko Kilpeläinen

YHTEISTYÖKUMPPANIT: MaSu Planning, Sito, Ramboll, Trafix, WISE Group Finland